Η Anras pcc είναι μέλος της International Association of Consulting Actuaries (IACA), τμήμα της International Actuarial Association (IAA).

  • Home