Η Εταιρεία μας

Αναλογιστικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου

Σκοπός της Anras PCC είναι να παρέχει αναλογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σε ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, ελεγκτικές εταιρείες και φυσικά σε οποιονδήποτε άλλο τομέα με αναλογιστικές ανάγκες, να συστήνει Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και να βοηθάει τους πελάτες της να συμμορφωθούν με εποπτικές ή/και λογιστικές απαιτήσεις.

Οι αξίες μας είναι να ικανοποιούμε τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας, να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να ξεχωρίζουμε για τις τεχνικές μας δεξιότητες και ικανότητες.

Η Anras PCC δημιουργήθηκε το 2019, από την Μαριάννα Ανυφαντή με τη συμπόρευση εξαιρετικών αναλογιστών, μετά από 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε ασφαλιστικές και συμβουλευτικές εταιρείες.

Η Anras PCC είναι μέλος της International Association of Consulting Actuaries (IACA), τμήμα της International Actuarial Association (IAA).

1

Insurance Companies

1

Audit Firms

1

IAS19

1

Occupational Pension Funds

Οι Υπηρεσίες Μας

Ενώστε Τις Τελείες Για Να Βρείτε
Τους Συνδυασμούς Των Υπηρεσιών Μας

Ποιοί ενδιαφέρονται για εμάς;

Γιατί ενδιαφέρονται για εμάς;

Έργα

Η Ομάδα μας

Έχουμε Μία
Έμπειρη Ομάδα

Μαριάννα Ανυφαντή

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αναλογιστής

Η Μαριάννα Ανυφαντή είναι αδειούχος αναλογιστής, τακτικό μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας (ΕΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναλογιστών. Από το 2019 διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕ ενώ από το 2014 είναι εισηγήτρια στην ΕΑΕ στο μάθημα των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Εργασιακά η παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά ξεκίνησε το 2002, όπου εργάστηκε στα αναλογιστικά τμήματα μεγάλων ασφαλιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών (Ernst & Young, Eurolife FFH Ασφαλιστική, κ.α.). Έκτοτε, η Μαριάννα έχει εκπονήσει με επιτυχία πολυάριθμες αναλογιστικές μελέτες για τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό σύμφωνα με το ΔΛΠ19 και για ασφαλιστικά Ταμεία Πρόνοιας, Σύνταξης και Υγείας. Επιπρόσθετα, στις ασφαλιστικές εταιρείες η Μαριάννα έχει εμπλακεί σε όλες τις διαδικασίες και τα καθήκοντα ενός αναλογιστικού τμήματος, όπως κεφαλαιακές απαιτήσεις Solvency II, ανάλυση κερδοφορίας ασφαλιστικών προϊόντων και επάρκειας των αποθεμάτων αυτών, σχεδιασμός νέων προϊόντων, αντασφάλεια, αναφορές προς εποπτικές αρχές, λογιστικά πρότυπα κα.

Σημείο σταθμός στη επαγγελματική πορεία της είναι όταν ηγήθηκε της εκπόνησης των αναλογιστικών μελετών των επικουρικών ταμείων το 2011 για λογαριασμό της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, όπου η Ελλάδα κέρδισε εξαιρετικές κριτικές.

Η Μαριάννα έχει εκτενή εμπειρία ως αναλογιστής, πέρα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σε Κύπρο, Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Σοφία Πετρούλια

Αναλογιστής

Η Σοφία Πετρούλια είναι αδειούχος αναλογιστής από το 1999 και έχει εργαστεί σε αναλογιστικά τμήματα μεγάλων ασφαλιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών (ING Group Insurance Company, Piraeus Finance, κ.α.).

Έχει πολυετή εμπειρία σε αναλογιστικές αποτιμήσεις και τιμολογήσεις, όπως και σε ελέγχους ασφαλιστικών εταιρειών. Έχει ηγηθεί των υπολογισμών κεφαλαιακών απαιτήσεων και επικυρώσεων σύμφωνα με το Solvency II.

Περαιτέρω, έχει εκπονήσει μεγάλα έργα σε πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με την κριτική αξιολόγηση και την ανάλυση ζημιών νοσοκομειακών προϊόντων με στόχο τη μείωση κόστους και κινδύνου. Επιπλέον, η Σοφία έχει μακρά εμπειρία σε μελέτες Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών και Παροχών Πρόνοιας και Υγείας.

Η Σοφία διακρίνεται για τις προγραμματιστικές της ικανότητες στη γλώσσα προγραμματισμού της Microsoft VBA.

Αναστάσιος Νάκης

Αναλογιστής

Ο Αναστάσιος Νάκης είναι αδειούχος αναλογιστής από το 2003 και έχει εργαστεί σε αναλογιστικά τμήματα μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών (ΑΧΑ, Generali κ.ά.).

Έχει υπάρξει σε θέσεις ευθύνης ως Υπεύθυνος Αναλογιστής / Actuarial Function Holder και έχει ηγηθεί υπολογισμών σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σχετικά με το Πρότυπο Φερεγγυότητας ΙΙ αλλά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε αναλύσεις σχετικές με την κερδοφορία και την ωφελιμότητα διάφορων κλάδων ασφάλισης (ασφαλίσεις ζωής, υγείας, αυτοκινήτου, περιουσίας κ.ά.) καθώς και σε θέματα σχετικά με αντασφάλειες, σχεδιασμό και τιμολόγηση προϊόντων, υπολογισμούς και ελέγχους επάρκειας τεχνικών προβλέψεων και κεφαλαιακών απαιτήσεων καθώς και στη δημιουργία εποπτικών αναφορών.

Βασίλης Ζαχαριουδάκης

Βοηθός Αναλογιστή

Ο Βασίλης Ζαχαριουδάκης είναι βοηθός αναλογιστή, απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και τη Διαχείριση Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο Βασίλης εκπαιδευτικά βρίσκεται στη διαδικασία παρακολούθησης των αντίστοιχων σεμιναρίων και εξέτασης από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας με σκοπό την απόκτηση της άδειας του αναλογιστή.

Ο Βασίλης έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμους υπολογισμούς για τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό σύμφωνα με το ΔΛΠ19. Επιπροσθέτως, έχει υποστηρίξει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς αποθεμάτων και κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το Solvency II για ασφαλιστικές εταιρείες.