Η Εταιρεία μας

Αναλογιστικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου

Η Anras P.C. είναι ο εκπρόσωπος της Abelica Global στην Ελλάδα, του κορυφαίου παγκόσμιου παρόχου αναλογιστικών υπηρεσιών.

Σκοπός της Anras είναι να παρέχει αναλογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σε ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, ελεγκτικές εταιρείες και φυσικά σε οποιονδήποτε άλλον τομέα με αναλογιστικές ανάγκες, να συστήνει Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και να βοηθάει τους πελάτες της να συμμορφωθούν με εποπτικές ή/και λογιστικές απαιτήσεις.

Οι αξίες μας είναι να ικανοποιούμε τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας, να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να ξεχωρίζουμε για τις τεχνικές μας δεξιότητες και ικανότητες.

Επιπλέον, η Anras είναι μέλος της International Association of Consulting Actuaries (IACA), τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών (IAA).

1

Insurance Companies

1

Audit Firms

1

IAS19

1

Occupational Pension Funds

Οι Υπηρεσίες Μας

Ενώστε Τις Τελείες Για Να Βρείτε
Τους Συνδυασμούς Των Υπηρεσιών Μας

Ποιοί ενδιαφέρονται για εμάς;

Γιατί ενδιαφέρονται για εμάς;

Έργα

Η Ομάδα μας

Έχουμε Μία
Έμπειρη Ομάδα

Μαριάννα Ανυφαντή

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αδειούχος Αναλογιστής

Η Μαριάννα Ανυφαντή είναι Αδειούχος Αναλογιστής, τακτικό μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας (ΕΑΕ), της Ένωσης Αναλογιστών Κύπρου, της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών. Από το 2021 διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕ, ενώ για τη δεκαετία 2014-2023 ήταν εισηγήτρια στην ΕΑΕ στο μάθημα των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η Μαριάννα έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια και έχει εκπροσωπήσει την ΕΑΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αναλογιστών.

Εργασιακά η παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά ξεκίνησε το 2003, όπου εργάστηκε στα αναλογιστικά τμήματα μεγάλων ασφαλιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών (Ernst & Young, Eurolife FFH Ασφαλιστική, κ.α.). Έκτοτε, η Μαριάννα έχει εκπονήσει με επιτυχία πολυάριθμες αναλογιστικές μελέτες για τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό σύμφωνα με το ΔΛΠ19 και για ασφαλιστικά Ταμεία Πρόνοιας, Σύνταξης και Υγείας.

Επιπρόσθετα, στις ασφαλιστικές εταιρείες η Μαριάννα έχει εμπλακεί σε όλες τις διαδικασίες και τα καθήκοντα ενός αναλογιστικού τμήματος, όπως κεφαλαιακές απαιτήσεις Solvency II, ανάλυση κερδοφορίας ασφαλιστικών προϊόντων και επάρκειας των αποθεμάτων αυτών, σχεδιασμός νέων προϊόντων, αντασφάλεια, αναφορές προς εποπτικές αρχές, λογιστικά πρότυπα κα.

Η Μαριάννα έχει εκτενή εμπειρία ως αναλογιστής, πέρα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σε Κύπρο, Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Σοφία Πετρούλια

Αδειούχος Αναλογιστής

Η Σοφία Πετρούλια είναι Αδειούχος Αναλογιστής από το 1999 και έχει εργαστεί σε αναλογιστικά τμήματα μεγάλων ασφαλιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών (ING Group Insurance Company, Piraeus Finance, κ.α.).

Έχει πολυετή εμπειρία σε αναλογιστικές αποτιμήσεις και τιμολογήσεις, όπως και σε ελέγχους ασφαλιστικών εταιρειών, και έχει ηγηθεί των υπολογισμών κεφαλαιακών απαιτήσεων και επικυρώσεων σύμφωνα με το Solvency II.

Περαιτέρω, έχει εκπονήσει μεγάλα έργα σε πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με την κριτική αξιολόγηση και την ανάλυση ζημιών νοσοκομειακών προϊόντων με στόχο τη μείωση κόστους και κινδύνου.

Επιπλέον, η Σοφία έχει μακρά εμπειρία σε μελέτες Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών και Παροχών Πρόνοιας και Υγείας.

Αναστάσιος Νάκης

Αδειούχος Αναλογιστής

Ο Αναστάσιος Νάκης είναι Αδειούχος Αναλογιστής και τακτικό μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας (ΕΑΕ) από το 2003, και έχει εργαστεί σε αναλογιστικά τμήματα μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών (ΑΧΑ, Generali κ.ά.).

Έχει υπάρξει σε θέσεις ευθύνης ως Υπεύθυνος Αναλογιστής / Actuarial Function Holder και έχει ηγηθεί υπολογισμών σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το Πρότυπο Φερεγγυότητας ΙΙ αλλά για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε αναλύσεις σχετικές με την κερδοφορία και την ωφελιμότητα διάφορων κλάδων ασφάλισης (ασφαλίσεις ζωής, υγείας, αυτοκινήτου, περιουσίας κ.ά.) και σε θέματα σχετικά με αντασφάλειες, σχεδιασμό και τιμολόγηση προϊόντων, υπολογισμούς και ελέγχους επάρκειας τεχνικών προβλέψεων και κεφαλαιακών απαιτήσεων καθώς και στη δημιουργία εποπτικών αναφορών.

Βασίλης Ζαχαριουδάκης

Βοηθός Αναλογιστή

Ο Βασίλης Ζαχαριουδάκης είναι βοηθός αναλογιστή, απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και τη Διαχείριση Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο Βασίλης εκπαιδευτικά βρίσκεται στη διαδικασία παρακολούθησης των αντίστοιχων σεμιναρίων και εξέτασης από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας με σκοπό την απόκτηση της άδειας του αναλογιστή.

Ο Βασίλης έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμους υπολογισμούς για τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό σύμφωνα με το ΔΛΠ19. Επιπροσθέτως, έχει υποστηρίξει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς αποθεμάτων και κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το Solvency II για ασφαλιστικές εταιρείες.

Abelica Global

Η Anras P.C. είναι ο εκπρόσωπος της Abelica Global στην Ελλάδα, του κορυφαίου παγκόσμιου παρόχου αναλογιστικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε το 1990 και έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες με περισσότερους από 1.000 αναλογιστές.

Τα οφέλη που φέρει η Abelica Global είναι:

 1. Διεθνής εμπειρία
 2. Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο
 3. Πληροφορίες, γνώση και ανθρώπινο δυναμικό από όλο τον κόσμο
 4. Ισχυρότερη επιστημονική προσέγγιση
 5. Ετήσιο συνέδριο με ευκαιρίες για ενημέρωση, δικτύωση και εκπαίδευση
 6. Ετήσια συνάντηση για τον Ασφαλιστικό Κλάδο
 7. Ετήσια συνάντηση για τον κλάδο των Παροχών προς το Προσωπικό και των Ταμείων Παροχών Σύνταξης και Εφάπαξ
 8. Ομάδες εργασίας και επιστημονικές επιτροπές
 9. Δυνατότητα απόσπασης προσωπικού σε άλλες χώρες και ευκαιρίες εκμάθησης
 10. Δυνατότητες κοινόχρηστων αναλογιστικών συστημάτων
 11. Προτεινόμενα επιτόκια σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για διάφορα νομίσματα (EUR, USD, CHF, CAD, INR)
Νέα

Τα Πιο Πρόσφατα Νέα μας