Νέα

Η Anras PPC εκπρόσωπος της Abelica Global στην Ελλάδα

Η Anras PPC είναι ο εκπρόσωπος της Abelica Global στην Ελλάδα, του κορυφαίου παγκόσμιου…

H Anras pcc Χορηγός στο 3ο Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

H Anras pcc ήταν Χορηγός στο 3ο Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος “Νέες Τεχνολογίες…

Ο πληθωρισμός στις ασφαλιστικές προβλέψεις

Η εποχή που ζούμε έφερε ξανά στο προσκήνιο καταστάσεις που δεν μας απασχολούσαν σημαντικά…

Η ομάδα μας μεγαλώνει!

Job description Actuary Responsibilities   To work close with our team in projects as…

ΔΛΠ19: Κρίσιμη αλλαγή στην αποτύπωση υποχρεώσεων λόγω συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής που ερμηνεύει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)…